zgodnie z synonim

według, wedle (książkowo), na podstawie, w oparciu o, w myśl, na mocy

Przykład zastosowania - zgodnie z

Zgodnie z teorią Maslowa człowiek odczuwa pięć rodzajów potrzeb. Potrzeby te - w myśl koncepcji amerykańskiego psychologa - muszą być zaspokajane kolejno, począwszy od tych niższego rzędu. 

antonimy: wbrew niezgodnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: