klient synonim

1. Jako osoba kupująca lub korzystająca z usług firmy

interesant, konsument, kontrahent, nabywca, odbiorca, petent, użytkownik, kupujący, usługobiorca, zainteresowany

Przykład zastosowania - klient

Kierujemy się zasadą “klient nasz pan”. To oznacza, że każdego nabywcę traktujemy indywidualnie, starając się jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. 

antonimy: sprzedawca

2. Jako nieokreślony mężczyzna (potocznie)

delikwent (potocznie), facet (potocznie), jegomość (potocznie), kolega, osobnik (potocznie), pan, typek (potocznie), mężczyzna, typ (potocznie<), gość (potocznie)

Przykład zastosowania - klient

Dziś na osiedlu zaczepił mnie jakiś klient. Wierz mi, facet nie wyglądał przyjaźnie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: