kontrahent synonim

dostawca, klient, konsument, nabywca, odbiorca, partner, dostarczyciel, interesariusz, kooperant, kupiec, podwykonawca, usługobiorca

Przykład zastosowania - kontrahent

Kim jest rzetelny kontrahent? Według właścicieli firm to taki partner biznesowy, który terminowo reguluje zobowiązania.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: