użytkownik synonim

klient, konsument, kontrahent, nabywca, eksplorator, najemca, odbiorca

Przykład zastosowania - użytkownik

Użytkownik mieszkania dokonuje drobnych napraw na własny koszt. W gestii najemcy leży również regulowanie rachunków za prąd i gaz.

antonimy: producent

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: