egzaltowany synonim

nadwrażliwy, romantyczny, skłonny do uniesień, idealistyczny, czułostkowy, przewrażliwiony, skłonny do egzaltacji, sentymentalny, uczuciowy, marzycielski, przeczulony, afektowany, pretensjonalny

Przykład zastosowania - egzaltowany

Wiedziałem, że kiedy z nią zerwę, stanie się egzaltowana, będzie wpadała w stany histerii i zacznie nerwowo szlochać. Nie chciałem więcej rozmawiać z kimś tak przewrażliwionym

antonimy: nieczuły bezuczuciowy zimny gruboskórny powściągliwy oschły nierozczulający się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: