przeczulony synonim

nadwrażliwy, przewrażliwiony, skłonny do egzaltacji, egzaltowany, drażliwy, czuły, wysoko wrażliwy

Przykład zastosowania - przeczulony

Matka była przeczulona na punkcie zdrowia swojego dziecka. Radziłem tej przewrażliwionej kobiecie, aby nie przejmowała się każdym kichnięciem potomka. 

antonimy: niewrażliwy nieczuły gruboskórny zobojętniały obojętny zimny nieporuszony beznamiętny twardy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: