czyli synonim

alias, inaczej, mianowicie, to jest, to znaczy, to oznacza, zatem, inaczej mówiąc, innymi słowy, słowem

Przykład zastosowania - czyli

Parlament tworzą: Sejm, czyli izba niższa oraz Senat, to jest izba wyższa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: