inaczej synonim

1. Jako w inny sposób

w inny sposób, specyficznie, odmiennie, różnie, odrębnie

Przykład zastosowania - inaczej

Oni myśleli inaczej, odmiennie oceniali sytuację w kraju.

antonimy: identycznie tak samo

2. Jako wyrażenie wskazujące na tożsamość tego, o czym mowa oraz tego, co zostało powiedziane wcześniej

czyli, alias, innymi słowy, inaczej mówiąc

Przykład zastosowania - inaczej

Jean Baptiste Poquelin to inaczej Molière, czyli autor "Świętoszka".

3. Jako przeciwieństwo

w przeciwnym razie, bo, w przeciwnym wypadku

Przykład zastosowania - inaczej

Musisz zacząć zachowywać się inaczej, w przeciwnym razie nigdy nie pogodzisz się z siostrą.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: