zatem synonim

1. Jako spójnik w połączeniu z "a", wprowadzający inne określenie tego, o czym wcześniej była mowa

a zatem, słowem, to znaczy, oznacza to, innymi słowy, czyli

Przykład zastosowania - zatem

Zabawa odbędzie się za dwa dni, a zatem 21 marca, czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. 

2. Jako spójnik przyłączający zdania lub wyrażenia, przedstawiające skutek lub wniosek

dlatego, przeto (książkowo), ergo (książkowo), skutkiem tego, stąd, tak więc, tedy (książkowo), toteż, tym samym, wobec tego, wskutek tego, w związku z tym, to, więc, w takim razie, z tej przyczyny, z tego powodu, w konsekwencji, w następstwie, z tego względu, z tej racji, na skutek

Przykład zastosowania - zatem

Masz wysoką gorączkę i kaszel, zostaniesz zatem w domu. Podejrzewam, że to nie jest zwykłe przeziębienie, więc na wszelki wypadek umówię cię na wizytę u lekarza.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: