co prawda synonim

wprawdzie, pomimo iż, mimo iż, lubo, choć, aczkolwiek, acz, mimo że, jakkolwiek, chociaż

Przykład zastosowania - co prawda

Co prawda skończył trzy kierunki studiów, jednak nie mógł znaleźć pracy. Pomimo iż był inteligentny i zaradny, nikt nie chciał go zatrudnić. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: