aczkolwiek synonim

chociaż, choć, mimo że, jakkolwiek, jednak, acz (książkowo), skądinąd, wprawdzie

Przykład zastosowania - aczkolwiek

Chociaż w kraju wprowadzono różne restrykcje, nadal możemy wychodzić z domu, aczkolwiek tylko w pilnych sprawach.

antonimy: dlatego jako że

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: