aureola synonim

1. Jako świetlisty krąg nad głową świętego

aura, nimb, gloria, halo, otoczka, pierścień, obręcz, otok, świetlisty owal, krąg

Przykład zastosowania - aureola

Męczennik z aureolą znajdował się na pierwszym planie obrazu. Wzrok przyciągał złocisty pierścień wokół jego głowy.

2. Jako określenie szacunku i uznania

świetność, cześć, urok, szacunek, blask, nimb, gloria, splendor, uznanie, chluba, sława

Przykład zastosowania - aureola

Swojego bohatera otoczył aureolą zwycięstwa i chwały. Tym samym ta książka stała się rodzajem pomnika i uznania.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: