zasady synonim

1. Jako normy postępowania

reguły, normy , przepisy , regulamin, nakazy , zwyczaje, obyczaje, porządki, regulacje, standardy, kanon, wzór, pryncypia , procedury, wymagania , wymogi

Przykład zastosowania - zasady

Reguły zakonne są zbiorem zasad określających codzienne życie zakonników. 

2. Jako prawa rządzące zjawiskami

prawidła, prawidłowości, prawa

Przykład zastosowania - zasady

Zasady dynamiki Newtona zostały sformułowane przez angielskiego fizyka w XVII w. Prawa te określają powiązania pomiędzy ruchem ciała a działającymi na nie siłami.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: