wymagania synonim

dezyderaty, kryteria, postulaty, pretensje, przesłanki, roszczenia, ultimatum, warunki, wymogi, wytyczne, zasady, żądania

Przykład zastosowania - wymagania

Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie muszą spełniać określone wymagania formalne, w tym wymogi edytorskie.

antonimy: możliwości

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Waldek
warunki