wykorzystać synonim

1. Jako użyć czegoś do osiągnięcia celu

posłużyć się, sięgnąć, spożytkować, skorzystać, użyć, wyczerpać, wyeksploatować, zagospodarować, zastosować, zrobić użytek, zużyć, zużytkować, przetworzyć, osiągnąć korzyść, osiągnąć pożytek

Przykład zastosowania - wykorzystać

Roczny urlop zamierzam wykorzystać przede wszystkim na rozwój osobisty. Pozostały czas chciałbym natomiast spożytkować na podróże. 

antonimy: zmarnować

2. Jako posłużyć się kimś dla osiągnięcia celu

wyzyskać, oszukać, omamić, wyprowadzić w pole, skorzystać, posłużyć się, wycyckać (potocznie), wyręczyć się, naciągnąć (potocznie), wycisnąć kogoś jak cytrynę (frazeologizm), wycisnąć z kogoś ostatnie soki (frazeologizm), obłupić, wydoić (potocznie), obedrzeć ze skóry (frazeologizm)

Przykład zastosowania - wykorzystać

Naciągnął mnie na duże pieniądze. Żałuję, że dałam się tak wykorzystać. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: