większośćsynonim

gros, lwia część, największa liczba, największa ilość, większa część, duży odsetek, duży procent, przeważająca część
Przykład:

Większość pracowników przebywa na urlopach, ponieważ gros firm nadal pozostaje zamknięta.

antonimy: mniejszość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: