weselićsynonim

sprawiać radość, radować, cieszyć, rozweselać
Przykład:

Weselmy się, bo Pan jest blisko. Radujmy się, że raczył odkupić nasze grzechy. 

antonimy: sprawiać przykrość zasmucać smucić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: