w oparciusynonim

Przykład:

Transfery są realizowane w oparciu o mechanizmy działające według określonej zasady.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: