studiować synonim

1. Jako uczyć się na wyższej uczelni

uczyć się, kształcić się, edukować się, odbywać studia, dokształcać się

Przykład zastosowania - studiować

Studiowałam filozofię przez pięć lat, ale potem również odbywałam studia w dziedzinie nauk matematycznych. 

2. Jako poznawać coś

czytać, badać, dociekać, przeglądać, przypatrywać się, zapoznawać się, analizować, rozważać, penetrować, rozpatrywać, oglądać, zgłębiać

Przykład zastosowania - studiować

Uważnie studiowałam książkę w autobusie. Czytałam wnikliwie każdy wers, podkreślałam najważniejsze informacje i sporządzałam notatki na marginesie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: