rozpatrywaćsynonim

analizować, brać pod uwagę, rozważać, ważyć
Przykład:

Komisja wnikliwie rozpatrywała każdy wniosek o stypendium. Analizowała dokładnie wszystkie osiągnięcia studentów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: