sklepienie synonim

pułap, sufit, strop, powała, kopuła, czasza, koncha, niebo, sfera, firmament, niebiosa

Przykład zastosowania - sklepienie

Sklepienie zwierciadlane przechodzi w płaski strop powyżej krótkiego odcinka krzywizny.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: