resentyment synonim

uraza, rozgoryczenie, zadra, pragnienie zemsty, rozżalenie, wyrzut, żal, animozja, awersja, ansa (książkowo), pretensja, niechęć, nieprzychylność, niesmak, gorycz

Przykład zastosowania - resentyment

Stał się ofiarą ich resentymentu, ale nigdy nie zrozumiał, co było przyczyną tej niechęci.

antonimy: serdeczność przychylność życzliwość przyjaźń sympatia sentyment

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: