przeszkolićsynonim

wytrenować, nauczyć, podszkolić , wyszkolić, przyuczyć, wyuczyć, wykwalifikować, przygotować, wdrożyć, poinstruować, zaznajomić, zapoznać
Przykład:

Firma musi przeszkolić pracowników z zakresu pierwszej pomocy. Na kursie pracownicy zostaną poinstruowani, jak pomagać osobie zakrztuszonej. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: