poszczególnysynonim

indywidualny, pojedynczy, oddzielny, osobny, dany, jednostkowy, jedyny, konkretny, nazwany, odrębny, określony, podany, wiadomy, wybrany, wyznaczony
Przykład:

Na poszczególnych spadkobierców nałożono określone obowiązki. Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać spadek, opisano w odrębnych dokumentach.

antonimy: grupowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: