posłuszeństwosynonim

podporządkowanie, dyscyplina, reżim, subordynacja, posłuch, mores, przestrzeganie, karność, rygor, zdyscyplinowanie, potulność, uległość, ustępliwość, uniżoność, pokora
Przykład:

Jedną z biblijnych postaci, która odznaczyła się posłuszeństwem, był Naaman. Okazał podporządkowanie Elizeuszowi i na jego polecenie wykąpał się siedem razy w rzece. 

antonimy: nieposłuszeństwo niezdyscyplinowanie niesubordynacja niekarność niesforność krnąbrność samowola samowolność rozwydrzenie swawola

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: