półkula synonim

hemisfera

Przykład zastosowania - półkula

Hemisfera niebieska widoczna jest półkulą znajdującą się nad horyzontem. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: