polemizować synonim

dyskutować, dysputować, debatować, poddawać pod dyskusję, spierać się, kontrować, podawać w wątpliwość, powątpiewać, nie zgadzać się, kontestować, kontrargumentować, zbijać argumenty, kwestionować, negować, oponować, poddać krytyce, krytykować, podważać, przeciwstawiać, protestować, wyrażać sprzeciw, sprzeciwiać się

Przykład zastosowania - polemizować

Czuję się w obowiązku polemizować z pańską opinią o marginalnej roli literatury. Nie zgadzam się, że twórczość współczesnych literatów nie ma znaczenia, czego dowodzi choćby duża popularność festiwali literackich. 

antonimy: zgadzać się potwierdzać przychylać się do czyjejś opinii

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: