podzielićsynonim

1. Jako stworzyć kawałki z całości czegoś

pociąć, rozdzielić, rozerwać, pokroić
Przykład:

Podzielił papier na dwa kwadraty i pociął go nożyczkami. 

antonimy: połączyć skleić zszyć złączyć

2. Jako coś między pewną liczbę osób

rozdzielić, rozdać
Przykład:

Profesor podzielił papier na dwa bloki. Jeden blok rozdał grupie A, drugi zaś grupie B. 

antonimy: połączyć złączyć pomieszać

3. Jako być w bliskich lub wrogich stosunkach

dzielić, przeżyć, utrudnić, uniemożliwić
Przykład:

Dzieliśmy wspólne życie przez niemal kilkanaście lat. Podzieliły nas jednak różnice w zdaniach dotyczących posiadania dzieci. 

antonimy: połączyć złączyć ułatwić umożliwić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: