podmiot lirycznysynonim

nadawca, osoba mówiąca
Przykład:

Podmiot liryczny to osoba mówiąca w wierszu. 

antonimy: odbiorca

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: