płatniczy synonim

finansowy, monetarny, walutowy, pieniężny, gotówkowy, rozliczeniowy

Przykład zastosowania - płatniczy

Bilans płatniczy pokazuje sytuację w handlu zagranicznym danego kraju i wpływa na kurs walutowy

antonimy: bezgotówkowy wymienny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: