plaga synonim

Przykład zastosowania - plaga

Nasze miasto pustoszy plaga szczurów. Tępienie zwierząt jest dla nas olbrzymim utrapieniem

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: