pejoratywnysynonim

negatywny, ujemny, o odcieniu ujemnym
Przykład:

Te kobiety są oceniane w sposób pejoratywny. Negatywne komentarze źle wpływają na ich samoocenę.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: