negatywny synonim

1. Jako wyrażający sprzeciw, krytykę

druzgocący, miażdżący, krytyczny, odmowny, nieprzychylny, pejoratywny, pogardliwy, przeczący, ujemny, niechętny, nieżyczliwy, polemiczny, wrogi, sceptyczny, nieufny, kontestacyjny, opozycyjny, przeciwny

Przykład zastosowania - negatywny

Pesymista ma negatywny stosunek do świata i krytyczne nastawienie wobec samego siebie. 

antonimy: przychylny entuzjastyczny

2. Jako niewłaściwy

pejoratywny, zły, niedobry, niekorzystny, szkodliwy, niefortunny, zgubny, destrukcyjny, opłakany w skutkach, nieodpowiedni, niewłaściwy, ujemny

Przykład zastosowania - negatywny

Negatywne emocje mają szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. 

antonimy: właściwy pozytywny

3. Jako zły (np. bohater)

niemoralny, nieprzyzwoity, nikczemny, podły, nieszlachetny, nieuczciwy, niegodziwy, niecny

Przykład zastosowania - negatywny

W każdej powieści kryminalnej musi wystąpić bohater negatywny, czyli człowiek niemoralny, skłonny do popełnienia zbrodni. 

antonimy: pozytywny szlachetny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: