pozytywnysynonim

1. Jako oceniany jako dobry lub korzystny

dobry, dodatni, celowy, korzystny, należyty, na miejscu, owocny, pomocny, potrzebny, pożądany, przydatny, wartościowy, wskazany, zasadny, zbawienny (książkowo), optymistyczny, pomyślny, szczęśliwy, fortunny, sprzyjający, udany, satysfakcjonujący, zadowalający, skuteczny
Przykład:

Owoce i warzywa mają pozytywny wpływ na organizm. Badacze dowiedli ich korzystnego działania na układ odpornościowy. 

antonimy: negatywny niekorzystny zły

2. W kontekście medycznym jako pozytywny wynik badania

zarażony, dodatni, reaktywny, zakażony
Przykład:

Osoba mająca pozytywny wynik testu w kierunku grypy jest zarażona i musi zostać poddana leczeniu. 

antonimy: ujemny negatywny

3. Jako aprobujący

przyczylny, życzliwy, aprobujący, afirmatywny, akceptujący, entuzjastyczny, dobry, optymistyczny, sprzyjający, pochlebny
Przykład:

Rzadko ma pozytywny stosunek do moich pomysłów. Tym razem okazał się jednak zaskakująco przychylny planowi wyprowadzki do innego miasta. 

antonimy: negatywny krytyczny

4. Jako dobry (np. bohater)

prawy, dobry, szlachetny, przyzwoity, porządny, zacny, cnotliwy, przykładny, wzorowy, wartościowy, nieskazitelny, godny pochwały, godny naśladowania, poczciwy, cny (książkowo), kryształowy, moralny, rycerski
Przykład:

Bohater pozytywny często występuje w powieści tendencyjnej. To człowiek szlachetny i przykładny, wierny swoim wartościom. 

antonimy: negatywny zły

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: