notyfikacja synonim

zawiadomienie, komunikat, obwieszczenie, proklamacja, ogłoszenie, anons, powiadomienie, doniesienie, oznajmienie, oficjalna wypowiedź, publiczna wypowiedź, enuncjacja, zeznanie, podanie do wiadomości, poinformowanie, memoriał, nota, orzeczenie

Przykład zastosowania - notyfikacja

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej państwo, które chce opuścić Wspólnotę, jest zobowiązane do złożenia notyfikacji. W żadnym z artykułów nie została jednak określona forma tego zawiadomienia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: