nielegalny synonim

nieprawny, sfałszowany, nieuczciwy, zabroniony, zakazany, nieprzepisowy, nieprawidłowy, podrabiany, bezprawny, karalny, piracki

Przykład zastosowania - nielegalny

Pobierał programy komputerowe z nielegalnych źródeł. Policja odkryła pirackie aplikacje w jego systemie. 

antonimy: legalny prawny dozwolony licencjonowany uczciwy dopuszczony przepisowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: