materiał synonim

1. Jako to, z czego się coś wytwarza

budulec, półprodukt, substancja, surowiec, tworzywo, materia, półfabrykat

Przykład zastosowania - materiał

Pianka TPE jest materiałem sztucznym. Jednak w przeciwieństwie do innych tworzyw tego typu ulega biodegradacji.

2. Jako zbiór wiadomości i danych

artykuł, publikacja, tekst, wiadomości, notatki, dane, baza danych, dokumenty, fakty , archiwalia, dokumentacja, źródła, akta

Przykład zastosowania - materiał

Zbieram materiał do reportażu. Udało mi się już zgromadzić obszerną dokumentację. 

3. Jako tkanina

dzianina, tkanina, tekstylia, wyrób tkacki, sukno

Przykład zastosowania - materiał

Ten materiał nie nadaje się na sukienkę. Lepiej sprawdziłaby się lejąca tkanina. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: