lojalność synonim

oddanie, prawość (książkowo), uczciwość, wierność, lojalizm

Przykład zastosowania - lojalność

Był sługą, u którego król najbardziej cenił lojalność. Kiedy władcy groziła śmierć przez ścięcie ze względu na oszustwa podatkowe, sługa do końca okazywał mu swą wierność i służył mu do ostatnich dni. 

antonimy: nielojalność niewierność sprzeniewierzenie się wiarołomstwo zdrada nieuczciwość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: