literatura synonim

1. Jako ogół twórczości artystycznej utrwalonej w formie pisanej

twórczość literacka, pisarstwo, piśmiennictwo

Przykład zastosowania - literatura

Interesuję się literaturą, a szczególnie piśmiennictwem staropolskim i twórczością literacką romantyków. 

antonimy: grafomania

2. Jako ogół tekstów specjalistycznych, dotyczących określonej dziedziny nauki lub specjalności

bibliografia, opracowanie, spis bibliograficzny

Przykład zastosowania - literatura

Sporządzona bibliografia obejmuje literaturę przedmiotu i podmiotu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Stanisław
dzieło