kolokwium synonim

1. Kategoria 1

konferencja, sympozjum, debata, panel, dyskusja, narada, spotkanie, kongres, sesja

Przykład zastosowania - kolokwium

W auli odbyło się kolokwium na temat poezji romantycznej. Podczas sesji szczegółowo omówiono wiersze Norwida. 

2. Jako sprawdzian wiedzy studentów

test, sprawdzian, egzamin

Przykład zastosowania - kolokwium

Aby sprawdzić wiedzę studentów, przygotowałem kolokwium na koniec semestru. Na szczęście wszyscy śpiewająco zdali test

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: