indolencja synonim

nieporadność, nieudolność, niezaradność, nieumiejętność, bierność, niedołęstwo, ślamazarność, pasywność, obojętność, zobojętnienie, inercja, marazm, zastój

Przykład zastosowania - indolencja

Jego indolencja była nie do zniesienia. Obojętność, którą wykazywał podczas wykonywania każdego zadania, skłoniła nas do podjęcia decyzji o zwolenieniu go ze stanowiska. 

antonimy: zaradność aktywność energiczność altruizm czyn działalność dobroczynność zainteresowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: