gloryfikować synonim

idealizować, chwalić, wychwalać, wynosić pod niebiosa, wysławiać, apoteozować, wielbić, adorować, upiększać, podnosić zasługi, opiewać

Przykład zastosowania - gloryfikować

Starożytni mieszkańcy miasta gloryfikowali odwagę miejskiego bohatera. Opiewali jego czyny odśpiewywaniem hymnów i modlitwami. 

antonimy: demonizować diabolizować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: