ekspedientsynonim

zbywca, subiekt, sprzedawca, handlarz, sklepowy, kasjer
Przykład:

Nie mam żadnych uprzedzeń do sprzedawców, ale w tym sklepie pracował wyjątkowo niesympatyczny ekspedient.

antonimy: klient

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: