ekspedient synonim

zbywca, subiekt, sprzedawca, handlarz, sklepowy, kasjer

Przykład zastosowania - ekspedient

Nie mam żadnych uprzedzeń do sprzedawców, ale w tym sklepie pracował wyjątkowo niesympatyczny ekspedient.

antonimy: klient

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: