dostępny synonim

1. Jako łatwy do przyswojenia

przystępny, czytelny, klarowny, jasny, łatwy, prosty, nieskomplikowany, przejrzysty, obrazowy, zrozumiały, lekki

Przykład zastosowania - dostępny

Tekst reklamowy powinien być pisany stylem, który jest dostępny dla każdego. Warto w nim zatem używać zrozumiałych słów i budować klarowne zdania.
 

antonimy: zawiły skomplikowany

2. Jako łatwy do osiągnięcia

będący do dyspozycji, dogodny, osiągalny, podręczny, ogólnodostępny, otwarty, udostępniony

Przykład zastosowania - dostępny

Zamek znów jest dostępny dla zwiedzających. Otwarte są również wieża widokowa i ogrody.

antonimy: niedostępny nieosiągalny

3. Jako taki, z którym łatwo nawiązać kontakt

komunikatywny, otwarty, swobodny, bezpretensjonalny, prostolinijny, przystępny, naturalny, szczery, prostoduszny

Przykład zastosowania - dostępny

To dostępny człowiek, otwarty na nowe znajomości.

antonimy: niedostępny niekomunikatywny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: