dopuszczalnysynonim

akceptowalny, dozwolony, do pomyślenia, do przyjęcia, możliwy, tolerowany, znośny
Przykład:

Dopuszczalny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy biurowej to 55 dB w pomieszczeniach administracyjnych i biurowych. Natomiast w sekretariatach i biurach obsługi klienta dozwolony poziom dźwięku to 65 dB.

antonimy: niedopuszczalny niestosowny niedozwolony niewłaściwy nieodpowiedni niemożliwy wykluczony karygodny naganny skandaliczny nie do przyjęcia nie do pomyślenia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: