deportacja synonim

zsyłka, zesłanie, wywóz, wysiedlenie, wygnanie, wydalenie, wypędzenie, ekstradycja, ekspatriacja, banicja, przesiedlenie

Przykład zastosowania - deportacja

Pisarzowi groziła deportacja. Rząd jednak zdecydował, że nie będzie stosował przymusowej banicji artysty za granicę ojczystego kraju.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: