wygnanie synonim

usunięcie, ekspatriacja, wyrzucenie, banicja, wypędzenie, eksmisja, ekspulsja, wydalenie, emigracja

Przykład zastosowania - wygnanie

Królową skazano na wygnanie z kraju. Do jej wypędzenia przyczyniły się głosy ludu niezadowolonego z rządów głowy państwa. 

antonimy: powrót reemigracja repatriacja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: