deadline synonim

termin, termin końcowy, termin ostateczny, termin nieprzekraczalny

Przykład zastosowania - deadline

Ustalmy deadline oddania pracy. Termin ostateczny wyznaczam na piętnastego września do godziny dwudziestej trzeciej. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: