bowiem synonim

bo, gdyż, jako że, ponieważ, albowiem (książkowo), boć , dlatego że, dlatego iż, ze względu na fakt, że

Przykład zastosowania - bowiem

Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. (2 Kor 10, 3-4)

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: