ponieważ synonim

albowiem, bo, bowiem, gdyż, jako że, skoro, wobec tego, że, boć , dlatego iż, dlatego że, ze względu na fakt, że

Przykład zastosowania - ponieważ

My miłujemy [Boga], 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi.

(1 J 4, 19)

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

brak
gdyż